ZOMER, 1999

+Vrede en alle goeds

Geliefde vrienden van onze communiteit,

Elk jaar opnieuw biedt de zomer ons de gelegenheid u deelgenoot te maken van ons doen en laten aan de Claralaan. Het thema van deze augustus ’99 nieuwsbrief is zeer duidelijk: de Hoogten. Aardse hoogten, spirituele hoogten en hemelse hoogten.

Stel je de schrik voor, toen een zuster, terwijl ze uit het raam keek, Moeder Abdis ontdekte op handen en voeten kruipend over de dakpannen. "Ja", zei ze, "er zit ergens in het plafond een lek.... ik wilde even naar de dakpannen kijken...." Het was duidelijk de hoogste tijd om de professionelen op te trommelen! Zo kwam het dat wij de maand mei doorbrachten met voortdurend bouwlieden hoog boven onze hoofden; gebroken dakpannen werden verwisseld; een in elkaar gestorte schoorsteen werd opnieuw opgetrokken; alle andere schoorstenen werden schoongemaakt en met bitumen dichtgesmeerd; aan de grote torenklok werd een nieuw touw bevestigd, omdat het oude eraf gerukt was door een overenthousiaste jongen tijdens de huwelijksmis van zijn broer. Wij bidden dat het jonge echtpaar ook met zo’n enthousiasme door het leven gaat!

Op 26 juni bereikte onze Zuster Maria Theresia van het Allerheiligste Drieëenheid een spirituele hoogte met het uitspreken van haar eerste geloften. Haar eigen priester-broer, thuisgekomen van zijn studies in Rome, was door de bisschop gedelegeerd tot hoofdcelebrant van de plechtigheid.

In zijn preek speelde hij in op de scriptie van Zuster Theresia. Zoals hij het zei: ….. over de Barmhartige Samaritaan geschreven ….en enkele weken daarna ingetreden in het slotklooster. Daar vind je de paradox van het contemplatieve leven, want terwijl de twee – Samaritaan zijn en slotzuster zijn – elkaar lijken uit te sluiten, moet je in werkelijkheid voor beide kiezen, als je christelijk wilt leven. Je zou geen echte contemplatief kunnen zijn, als je niet tegelijkertijd al het lijden van de wereld opneemt in je eigen hart. Zo gebeurde het dat Zuster Theresia op het hoogtepunt van haar overgave aan de Heer al uw intenties, zorgen en verlangens in haar hart had besloten.

Op de hemelse hoogten kwamen wij drie heiligen tegen.

Daar was in de eerste plaats de jubelende vreugde van de zaligverklaring van Pater Pio. Wonderbaarlijk is hij omdat hij getekend is met de wondtekenen van Christus; zalig is hij vanwege zijn Franciscaanse eenvoud en gehoorzaamheid. Voor ons hangt er helaas een wolk van verdriet over die dag, omdat wij afscheid moesten nemen van onze dierbare Pater Severinus Jans, ofm, cap. Dertig jaar lang diende Pater het klooster als rector, de laatste vijf jaar als onze trouwe raadgever en pater familias. Pater Provinciaal droeg de hoogmis op. Hierin toonden wij hem, samen met familie en kapelbezoekers, onze dankbaarheid en diepe waardering.
Wat zullen wij hem missen!

De tweede heilige was Kinga van Krakow, prinses en Claris (!) uit de dertiende eeuw. Paus Johannes Paulus heeft haar zeer onlangs tijdens zijn bezoek aan Polen buiten haar eigen klooster heilig verklaard. Na de Mis ging hij de Zusters Clarissen bezoeken. Wat denk je nou? Waren zij niet een poosje in de hemel?

Klik op foto

Nu stijgen wij op naar de derde heilige: Clara van Assisi. Wij zullen het hoogfeest van onze Heilige Moeder Clara vieren met de daarbij behorende noveen. Wij nodigen u van harte uit om met ons het Clarafeest voor te bereiden tijdens de noveen die we van 2 t/m 10 augustus ter ere van haar bidden. Mochten wij intenties van u ontvangen, dan leggen wij deze voor haar grote beeld neer en brengen ze graag op haar voorspraak bij de Heer. Natuurlijk bent u van harte welkom om ’s avonds om 19.15 uur de noveen mee te bidden in onze kapel. Vanaf 18.45 uur is er uitstelling van het Allerheiligste Sacrament. Op het hoogfeest, 11 augustus, is de Hoogmis om 8.30 uur.

Lieve vrienden, van harte danken wij u, voor uw bemoedigend vertrouwen in ons gebedsleven en voor uw ondersteuning van onze kleine gemeenschap. Alles komt heel goed van pas en de Heer zal uw goedheid jegens ons gedenken op Zijn manier.

Klik op foto

Evenals in het verleden stellen wij u in de gelegenheid om boeken aan te schaffen die geschreven zijn door onze Moeder Stichteres. Ons motto: één boek verkocht, één dakpan betaald!

Met hartelijke en diepe genegenheid,

Uw dankbare zusters Clarissen.

(Inclusief port)

Postgiro 34.53.63.1 t.n.v. Clarissenklooster, Eindhoven

TERUG