"Ik zelf zal rondom haar een muur van vuur zijn en met mijn luister midden in haar wonen."  Zacharia

Gent op de spiritualiteit van Sint Franciscus, ontbloeit ons contemplatieve leven op met zijn eigen speciale gezicht, goed te onderscheiden van dat van andere Instituten die ook geheel aan het beschouwende leven zijn gewijd. Samen met St. Franciscus, herbeleeft Clara het mysterie van Christus "om de Kerk te herstellen" in een volledig contemplatieve dimensie. Haar "leven in afzondering" vloeit voort uit die goddelijke bezieling die haar ertoe brengt om deze weg te gaan: die van dezelfde diepe armoede waarmee de Zoon van God Zichzelf heeft gegeven voor de redding van de wereld.

In haar leven als slotzuster deelt zij op diepgaande wijze in Christus' ontlediging, in de eenzaamheid die Hij in Zijn lijden onderging. Clara is niet bevreesd om radicaal afstand te doen van ieder bezit als gevolg van haar kloosterleven, want zij bezit "Al het Goede" in de Arme Gekruisigde aan wie zij zich vasthoudt als een arme maagd, maar wl in het bewustzijn van haar vruchtbaarheid, als een nieuwe Maria die onder het Kruis mede-Verlosseres wordt en Moeder. Haar besluit zich in te sluiten in het kleine slot van San Damiano geeft blijk van haar verlangen om uitsluitend en alleen voor Christus te leven. Met andere woorden, haar kloosterlijke afzondering is onlosmakelijk verbonden met de gave die God haar geschonken heeft.

Onze speciale navolging van de arme en gekruisigde Christus brengt ons ertoe deze diepe waarde van de kloosterlijke afzondering te beschouwen als een charisma. Deze waarde is dan een rijke schat die ons toebehoort, ze is op een bijzondere manier verbonden met onze spiritualiteit als een gave van mede-deelneming in het mysterie van Christus die met haar eigen bijzondere mysterievolle vruchtbaarheid voor de groei van het Koninkrijk vruchten moet afwerpen. 

TERUG