Arme Clarissen: een leven voor de Kerk
Arme Clarissen offeren acht maal per dag lof en dank aan God, ook  midden in de nacht staan zij op om te bidden voor de wereld.
Clara's leven was geheel en al een Eucharistie want vanuit de beslotenheid van het klooster hebben Clara en haar medezusters onophoudelijk een dankzegging aan God gebracht in gebed en lof, door smeekbeden en bemiddeling, met offerande en opoffering. Zij aanvaardde alles en offerde het aan de Ander in vereniging met de eeuwige "dank U" van de Eniggeboren Zoon, het Kind, de Gekruisigde, de Verrezen Heer, die leeft en heerst aan de rechterhand van de Vader. Jullie weten niet hoe belangrijk jullie leven, het zij onbekend en verborgen, voor het leven van de Kerk is, hoeveel er van jullie afhangt.
Johannes Paulus II