"En een grote menigte stond voor de troon, God lovend"

In elke liturgische viering blikt de Kerk in de Hemel, waar zij de Heerlijkheid Gods' aanschouwt en Jezus ziet, staande aan de rechterhand van de Vader; zij zingt dan: "Gij alleen zijt de Heer, Gij alleen de Allerhoogste, Jezus Christus, met de Heilige Geest, in de Heerlijkheid van God de Vader". Zij bezingt, wat zij met de ogen van het geloof aanschouwt. Middels de heilige liturgie verenigt de Geest ons, door het gebed van Christus, met de Vader, waarbij wij worden ontledigd van alles dat bekrompen, subjectief, gedwongen is, om ons te vervullen van de algehele volheid van het gebed van Christus. Zijn gebed dat immens, universeel, alles omvattend en almachtig is, en de Vader altijd en overal welgevallig. Evenwichtig verdeeld tussen het aanhoren van het Woord Gods en de gang naar het altaar voor het offer, zijn wij omringd door de bewoners van het Hemelse Jeruzalem, de Heilige Maagd Moeder Maria en de martelaren. Bij onze communie met het offer van Christus' Lichaam en Bloed zijn wij evenals zij vervuld van de Heilige Geest. Hierin ligt het omvormende effect van de heilige liturgie. Wij zijn niet langer een aantal individuen die vele woorden uitspreken en vele gebeden bidden. Wij zijn, door de werking van de Heilige Geest, één Lichaam met één stem en één gebed: het Lichaam van Christus, de Stem van Christus, het Gebed van Christus.

 

©Dom Marc-Daniel Kirby, O.Cist.

TERUG