Alleen van God en voor God alleen te leven.

 

 

 

Deze zijn de twee polen van contemplatie.

Franciscus van Assisi leerde zijn navolgers deze eenvoudige regel van gebed:

"Laten wij niets anders verlangen, niets anders willen,

moge niets anders ons behagen en verheugen,

dan alleen onze Schepper, Verlosser en Redder."

Waarom? Want slechts de Liefde begeren, is niets anders dan alleen de Liefde beminnen.

Dan bezit je Haar en in Haar alle dingen.

Al wat niet het Oneindige zelf is, is nog te klein voor het menselijk hart.

In een overmaat van liefde heeft het Woord haar tot zich getrokken.

Haar verslindend, heeft Hij haar omgevormd; aldus vindt de Vader in haar, die gelijk

en gelijkvormig is geworden aan Christus, zijn geliefde Zoon.

"Deze is mijn Veelgeliefde; in wie heb Ik welbehagen."

TERUG