Sorry, your browser doesn't support Java.

Dagorde

12:30  opstaan voor een uur van gebed
5:15 opstaan voor de Lauden (morgengebed)
6:00 koffie en brood;  studie/geestelijke lezing
7:40 getijdengebed; daarna meditatie tot
8:30 Heilige Mis
9:30-11:30 werk
11:30 getijdengebed en meditatie
12:00  P.M. middagmaal en vrijetijd
1:20 getijdengebed; in de loop van de namiddag heeft iedere zuster een half uur aanbidding van het Allerheiligste Sacrament 
2:00 - 4:00 werk
4:00 rozenhoedje, Vespers en meditatie
5:30 licht avondmaal
6:30 recreatie
7:30 Completen  (avondgebed)
8:00 tijd om lezing of gebed
9:00 rusten

TERUG