Gedurende onze reis naar Nederland hadden wij het grote voorrecht van een audiëntie bij de Heilige Vader. Hier geeft hij zijn zegen aan onze Moeder Abdis.

 

Wie zijn de arme Clarissen?

 

Zij zijn het die de oproep van de Heilige Clara hebben gehoord: "Heb Hem lief met heel je hart !" Vurig volgen zij haar naar die verborgen plaats waar Christus Zich zo intens openbaart dat men zichzelf verliest.

Gesticht in 1212 door de Heilige Clara is de orde van de Clarissen in feite een reusachtige familie van kloosters verspreid over alle werelddelen.

 

"Vorm uzelf geheel om in het evenbeeld van Zijn Godheid."

Aan de drie religieuze geloften --gehoorzaamheid, armoede en kuisheid– voegen de Clarissen een vierde gelofte toe : leven als slotzusters. Het is de radikale keuze om alleen voor God te leven die de Clarissen maakt tot een van de weinige ordes van slotzusters die een contemplatief leven leiden. De Clarissen zijn niet alleen de grootste orde van slotzusters maar ook een van de oudste…..en sommigen zouden zelfs zeggen de eerste orde, aangezien de Clarissen de eersten waren die de gelofte om als slot-zusters te leven omarmden en deze gelofte omarmden met grote liefde. "Omarm de Arme Christus.", was het vurige verlangen van de Heilige Clara voor al haar dochters.

Paus Johannes Paulus II beschrijft onze manier van leven in Vita Consecrata wanneer hij zegt : "Het kloosterleven van vrouwen en het klooster verdienen bijzondere aandacht vanwege de grote waardering die de Christelijke gemeenschap heeft voor dit soort leven dat een teken is van de unieke vereniging van de Kerk als Bruid met haar Heer, die zij boven alles liefheeft.

 

Terug

Vita Consecrata