Stilte: een Gewijde Ruimte

"Zie, Ik sta voor de deur en klop aan. Indien iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik bij hem binnenkomen en met hem samen eten en hij met mij." Voor de Arme Claris is de stilte een gewijde ruimte in haar binnenste, de plaats waar zij onophoudelijk wordt gevoed met het Woord van God. De stilte stelt haar in staat het aankloppen van Christus te horen en dan wordt de stilte de ruimte van het huwelijksfeest van het Lam. Stilte maakt van haar een ware ikoon van Maria, zij die luisterde vol van genade, vol van het Woord Gods.

God heeft onze woorden niet nodig, want van Hem is het Eeuwige Woord, waardoor alle dingen zijn gemaakt. God zoekt het stilzwijgen van de mens, een ruimte binnen het mensenhart, waar Zijn scheppend Woord opnieuw kan weerklinken, "Zie, Ik maak alle dingen nieuw." Stilte maakt het een Arme Claris mogelijk om te delen in het mysterie van Maria, wanneer de heerlijkheid van het Woord haar vervult.

"En toen was er stilte in de hemel." De afwisseling van lofzang en stilte maakt elke dag harmonieus door het overgaan van lofzang in stilte en wederom van stilte terug naar lofzang om haar God opnieuw te loven.

TERUG